สั่งซื้อหนังสือเก่าบริการติดต่อ Safety Life
 
   


อัตราค่าโฆษณา นิตยสารเซฟตี้ไลฟ์
ราย 2 เดือน
(อัตราต่อ 1 หน่วย ต่อ 1 ครั้ง)

หน้าสี

      ปกหน้า                                                         50,000 บาท
      ปกหลัง                                                          25,000 บาท
      ปกหน้าด้านใน                                                20,000 บาท
      ปกหลังด้านใน                                                 20,000 บาท
      หน้าที่ 3                                                         18,000 บาท
      หน้าเนื้อใน (เต็มหน้า)                                       15,000 บาท
      หน้าเนื้อใน (ครึ่งหน้า)                                        8,000 บาท

หน้าขาวดำ

     หน้าเนื้อใน (เต็มหน้า)                                         6,000 บาท
     หน้าเนื้อใน (ครึ่งหน้า)                                         3,000 บาท

    โทร./โทรสาร. 0-2733-0772 (ติดต่อ คุณสุวรรณา นุชเนื่อง)
    Email : safetylife@hotmail.com

 
  ::  หนัาหลัก
  ::  ข่าว
  ::  บทความ
  ::  สมัครสมาชิก
  ::  สั่งซื้อนิตยสารฉบับเก่า
  ::  อัตราค่าโฆษณาในนิตยสาร
  ::  แนะนำผู้ผลิต/จำหน่ายอุปกรณ์

 
 
 
 

Volume 156
AUGUST - SEPTEMBER 2021 
 

- คนบินดับไฟแห่งนครดูไบ
- มาตรฐานสารเคมีเปียก (Wet Chemicals)
- ระบบสารดับเพลิงแฝด (Twin-Agent System)
- ถุงมือนิรภัยป้องกันอันตราย (Safety Gloves)
- ระบบระบุการเคมี GHS (Globally Harmonized System) 
     
ข่าว บทความ สมัครสมาชืก สั่งซื้อนิตยสารเก่า อัตตราค่าโฆษณา ติดต่อ Safety Life