::  หนัาหลัก
  ::  ข่าว
  ::  บทความ
  ::  สมัครสมาชิก
  ::  สั่งซื้อนิตยสารฉบับเก่า
  ::  อัตราค่าโฆษณาในนิตยสาร
  ::  แนะนำผู้ผลิต/จำหน่ายอุปกรณ์

 ● ---3-4-6 รหัสสู้ไฟ
● ความเสี่ยงต่อไฟฟ้าสถิตของCO2
● ฉลาดเลือกเสื้อผ้ากันไฟ
● แอมโมเนีย
● เอาตัวรอดจากการกราดยิง
● เครื่องตรวจจับเปลวไฟ(ดาวน์โหลด)
● ป้องกันระบบหายใจ(ดาวน์โหลด)
● บทความพิเศษ(ดาวน์โหลด)
● เทคนิคการฉีดโฟมดับไฟ(ดาวน์โหลด)
● วิเคราะห์อันตรายจากงาน (Job Hazard Analysis) (ดาวน์โหลด)
● หมวกนิรภัยสำหรับงานอุตสาหกรรม (Hard Hat)(ดาวน์โหลด)
● มาตรฐานหมวกแข็ง ANSI Z 89.1 (ดาวน์โหลด)
● การเชื่อม/การตัดถังเชื้อเพลิงเก่า(ดาวน์โหลด)
● การทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย(ดาวน์โหลด)
●การใช้งานลิฟต์ดับเพลิง(ดาวน์โหลด)
●การจัดการเสียงดัง(ดาวน์โหลด)
● ปกป้องดวงตาและใบหน้า(ดาวน์โหลด)
● การตอบโต้เหตุฉุกเฉินบนถนน(ดาวน์โหลด)
● คุ่มครองคนสู้ไฟฯ(ดาวน์โหลด)
● การขนส่งระบบท่อ(ดาวน์โหลด)
● กลยุทธ์ 4A สู่วัฒนธรรมความปลอดภัย(ดาวน์โหลด)
● หลักการแห่งผู้นำ(ดาวน์โหลด)
● Zero PPE(ดาวน์โหลด)
● Hot Work Safety(ดาวน์โหลด)
● บทความพิเศษ(ดาวน์โหลด)
● ขั้นตอนเข้าดับไฟในอาคาร (ดาวน์โหลด)
● วัตถุอันตรายในอุปกรณ์ป้องกันฯ (ดาวน์โหลด)
รู้เรื่องฝุ่นติดไฟได(ดาวน์โหลด)
บทความพิเศษ(ดาวน์โหลด)
10 วิธีลดความเครียดจาการการทำงาน(ดาวน์โหลด)
ทำงานปลอดภัยไร้ออฟฟิศซินโดรม(ดาวน์โหลด)
การยศาสตร์ (ERGONOMICS)(ดาวน์โหลด)
ลิฟต์นักดับเพลิง(ดาวน์โหลด)
ระบบเตือนส่วนบุคคล (PASS) (ดาวน์โหลด)
เซนเซอร์ตรวจแก๊สติดไฟได้ (ดาวน์โหลด)
การแบ่งประเภทของเหลวไวไฟ (ดาวน์โหลด)
การเลือกเครื่องตรวจวัดแก๊ส (ดาวน์โหลด)
เซนเซอร์ตรวจวัดแก๊สติดไฟได้ (ดาวน์โหลด)
สืบสวน-วิเคราะห์อุบัติเหตุ (ดาวน์โหลด)
ตารางงานนักดับเพลิงอาชีพ (ดาวน์โหลด)
อัตราและระดับคุณภาพชุดดับเพลิง (ดาวน์โหลด)
ชุดป้องกันความร้อนจากเทยิน (ดาวน์โหลด)
ทำไมต้องมีมาตรฐานรับรอง (ดาวน์โหลด)
ความสะอาด พื้นฐานความปลอดภัย (ดาวน์โหลด)
มาตรฐานการป้องกันการตก (ดาวน์โหลด)
โฟมขยายตัวสูง (ดาวน์โหลด)
ปัจจัยสร้างประสิทธิภาพการป้องกัน (ดาวน์โหลด)
ระบบ CO2 บนเรือ (ดาวน์โหลด)
สารเคมีทำให้ Hearing Loss (ดาวน์โหลด)
ผ้าป้องกันไฟอาร์ก (ดาวน์โหลด)
พื้นฐานโฟมดับไฟ (ดาวน์โหลด)
ระบบฝอยน้ำละเอียด (ดาวน์โหลด)
วิเคราะห์โรคจากการทำงาน (ดาวน์โหลด)
การจัดการภาวะฉุกเฉิน (ดาวน์โหลด)
ปัญหาการยศาสตร์ในสถานที่ทำงาน-1 (ดาวน์โหลด)
ระบบดับเพลิง CO2 (ดาวน์โหลด)
ถุงมือป้องกันการตัด (ดาวน์โหลด)
ประเมินอันตรายเพื่อเลือก PPE (ดาวน์โหลด)
ความปลอดภัยขนส่งน้ำมัน (ดาวน์โหลด)
ปัจจัยมนุษย์กับความปลอดภัยฯ (ดาวน์โหลด)
แก้ปัญหาสภาพการทำงานร้อนจัด (ดาวน์โหลด)
ข้อดี-ช้อเสีย หัวฉีดต่างชนิด (ดาวน์โหลด)
Ammmonia (ดาวน์โหลด)
Lockout-Tagout ควบคุมพลังงานอันตราย (ดาวน์โหลด)
ประตูทนไฟ (Fire Door) (ดาว์นโหลด)
เสื้อผ้าป้องกันประกายไฟฟ้าระเบิด (Arc Flash) (ดาว์นโหลด)
รองเท้านิรภัย (Safety Shoes) (ดาว์นโหลด)
บความ Teijin สีสันแห่งผ้ากันไฟ (ดาวน์โหลด)
ระเบิดฝุ่น (ดาวน์โหลด)
Gas Detector (ดาวน์โหลด)
ประยุกต์เทคโนโลยี (ดาวน์โหลด)
ระบบควบคุมควัน-ระบายควัน (ดาวน์โหลด)
การเก็บสารเคมี (ดาวน์โหลด)
การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย (ดาวน์โหลด)
ความปลอดภัยต้องเป็นส่วนหนึ่งของงาน (ดาว์นโหลด)
หัวใจ 3 ประการปกป้องคลังน้ำมัน (ดาว์นโหลด)
ป้องกันและระงับอัคคีภัยคลังน้ำมัน (ดาว์นโหลด)
Wet Chemicals for Class K Fire (ดาว์นโหลด)
ชุดป้องกันสารเคมี (ดาว์นโหลด)
ขจัดสาเหตุการตายขณะทำงาน (ดาว์นโหลด)
เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detectors) (ดาว์นโหลด)
ทดสอบความกระชับเครื่องช่วยหายใจ (Respirator Fit Test) (ดาว์นโหลด)
ความปลอดภัยในการเชื่อมอาร์ก (ดาว์นโหลด)
กฎเอาชีวิตรอดจากเปลวไฟ (ดาว์นโหลด)
ประเมินอันตรายเพื่อเลือก PPE (ดาว์นโหลด)
ป้องกันความเมื่อยล้า (ดาว์นโหลด)
อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ (ดาว์นโหลด)
หน้ากากกรองอนุภาค (ดาว์นโหลด)
ฉลาดเลือกถุงมือทางการแพทย์ (ดาว์นโหลด)
มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (ดาว์นโหลด)
ทีมรุกช่วยชีวิตเคลื่อนที่เร็ว (ดาว์นโหลด)
ระบบทำสุญญากาศดูดน้ำอัตโนมัติ (ดาว์นโหลด)
กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานไฟฟ้า (ดาว์นโหลด)
ความปลอดภัยในพื้นที่ อับอากาศ (NIOSH) (ดาว์นโหลด)
อ่างล้างตา-ฝักบัวฉุกเฉิน มาตรฐานอเมริกัน (ดาว์นโหลด)
น้ำอุ่นชำระล้างสารเคมี (ดาว์นโหลด)
เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (ดาว์นโหลด)
อุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคเข้าตา (ดาว์นโหลด)
ที่ครอบตานิรภัย (ดาว์นโหลด)
แนวปฏิบัติความปลอดภัย Biogas (ดาว์นโหลด)
ความรู้พื้นฐานก๊าซชีวภาพ (ดาว์นโหลด)
ฉลาดเลือกเสื้อผ้ากันไฟ (ดาว์นโหลด)
ระบบป้องกันการตกจากที่สูง (ดาว์นโหลด)
หน่วยดับเพลิงในสถานประกอบการ (ดาว์นโหลด)
ป้องกันไฟไหม้จากการเชื่อม (ดาว์นโหลด)
เชื่อมและตัดถังเชื้อเพลิง (ดาว์นโหลด)
รู้และเข้าใจเพื่อความปลอดภัยฯ (ดาว์นโหลด)
ไฟฟ้าสถิตกับ CO2 (ดาว์นโหลด)
ถุงมือป้องกันการตัด (ดาว์นโหลด)
ปกป้องโครงสร้างโรงกลั่น (ดาว์นโหลด)
เลือกชุดป้องกันสารเคมี (ดาว์นโหลด)
กล้องสร้างภาพจากความร้อน (ดาว์นโหลด)
ระบบไฟฟ้ในห้องเย็น (ดาว์นโหลด)
DuPont Articles (ดาว์นโหลด)
ป้องกันการตกในพื้นที่อับอากาศ (ดาว์นโหลด)
การเคลื่อนรถดับเพลิงเข้าออกจุดจอด (ดาว์นโหลด)
ระงับเหตุฉุกเฉินแก๊สรั่ว (ดาว์นโหลด)
ไฟไหม้ทุกอย่างที่มนุษย์สร้าง (ดาว์นโหลด)
บาร์ผลักประตูฉุกเฉิน (ดาว์นโหลด)
กฎเหล็กเลือกรองเท้ายนิรภัย (ดาว์นโหลด)
ไฟฟ้าสถิตจากการฉีด CO2 (ดาว์นโหลด)
เข็มขัดนิรภัยกับนักขับสูงวัย (ดาว์นโหลด)
ลิฟต์สยอง...ภัยบนตึกสูง! (ดาว์นโหลด)
ใช้บันไดอย่างปลอดภัย (ดาว์นโหลด)
ฟอร์กลิฟต์ติดแก๊ส LPG (ดาว์นโหลด)
ป้องกันระบบหายใจ (ดาว์นโหลด)
กำจัดสารเคมีหกรั่วไหล (ดาว์นโหลด)
กลยุทธ์ดับไฟน้ำมันขนาดใหญ่ (ดาว์นโหลด)
มาตรฐานอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ (ดาว์นโหลด)
วัฒนธรรมความปลอดภัย (ดาว์นโหลด)
หยุดอันตรายของเหลวไวไฟ (ดาว์นโหลด)
ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน (ดาว์นโหลด)
ความปลอดภัยเตาไมโครเวฟ (ดาว์นโหลด)
● DuPont Thailand (ดาว์นโหลด)
● DuPont Article (ดาว์นโหลด)
● ความกระชับชุดดับเพลิง (ดาว์นโหลด)
● เลี่ยงตายบนรถกระเช้า (ดาว์นโหลด)
● รองเท้านิรภัยมาตรฐานยุโรป (ดาว์นโหลด)
● ดับไฟในที่อับอากาศ (ดาว์นโหลด)
● ความปลอดภัยในการทำงานในอุโมงค์ (ดาว์นโหลด)
สวมคอนแท็กเลนส์ทำงานสารเคมี (ดาว์นโหลด)
เตือนภัยช่างเชื่อม (ดาว์นโหลด)
เข็มขัดพยุงหลัง (ดาว์นโหลด)
อ่างล้างตา/ฝักบัวฉุกเฉิน (ดาว์นโหลด)
ฝึกดับไฟนอกชายฝั่ง (Offshore) (ดาว์นโหลด)
กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน (ดาว์นโหลด)
Shipboard Fire (ดาว์นโหลด)
● เลเซอร์การแพทย์สมัยใหม่ (ดาว์นโหลด)
● สามเหลี่ยมแห่งชีวิต (ดาว์นโหลด)

ความปลอดภัยในการใช้เลเซอร์ (ดาว์นโหลด)
อัตราไหลของน้ำ (Flow Rate) (ดาว์นโหลด)
ฝึกดับเพลิงขั้นรุนแรง (ดาว์นโหลด)
เคล็ดลับสวมหน้ากาก (ดาว์นโหลด)
บทเรียนไฟไหม้ตึกสูง (ดาว์นโหลด)
กฎกระทรวงควบคุมอาคาร (ดาว์นโหลด)
Arc Flash Hazard (ดาว์นโหลด)
ความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี (ดาว์นโหลด)
การลุกไหม้ฉับพลัน(ดาว์นโหลด)
เครื่องดับเพลิงต้นแบบ (ดาว์นโหลด)
มหาบุรุษ มิซารุ ซาโต้ (ดาว์นโหลด)
ห้ามใช้มือถือในปั๊มน้ำมัน(ดาว์นโหลด)
คนสู้ไฟยอมพลี(ดาว์นโหลด)
SCBA สายพันธุ์ใหม่ (ดาว์นโหลด)
● NFPA 1500 (ดาว์นโหลด)
● Firemote : ยานดับเพลิงบังคับระยะไกล (ดาว์นโหลด)
● อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลมาตรฐาน OSHA (ดาว์นโหลด)
● การแบ่งชนิดชุดป้องกันอันตราย(ดาว์นโหลด)
● การเลือกซื้อถุงมือป้องกันสารเคมี(ดาว์นโหลด)
● สีและสัญลักษณ์ท่อก๊าซตาม มอก.87และ88 (ดาว์นโหลด)
● ระบบดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์(ดาว์นโหลด)
● กฎหมายใหม่ : การใช่เชือก ลวดสลิงและรอก(ดาว์นโหลด)
● กฎหมายใหม่ : การตรวจสุขภาพนักประดาน้ำ(ดาว์นโหลด)
● ความปลอดภัยในการหลอมอะลูมิเนียม (ดาว์นโหลด)
● ป้องกันแอมโมเนียรั่วไหล (ดาว์นโหลด)
● ตำนานเครื่องดับเพลิง(ดาว์นโหลด)
● ขนส่งเคมีปลอดภัย(ดาว์นโหลด)
● Fire Detection(ดาว์นโหลด)
● เคมีเปียก (ดาว์นโหลด)
● อันตรายสารไวไฟ-ไฟฟ้าสถิต(ดาว์นโหลด)
● สถานีตรวจวัดอากาศ(ดาว์นโหลด)

● บันได 5 ขั้นดับไฟอาคาร (ดาว์นโหลด)
● หม้อไอน้ำแบบท่อน้ำ (ดาว์นโหลด)
● นั่งนานๆ...อาจตายได้ (ดาว์นโหลด)

● ความปลอดภัยในการดำน้ำลึก (ดาว์นโหลด)
● เหินเวหาด้วยร่มบิน - พารามอเตอร์ (ดาว์นโหลด)
การใช้บันไดช่วยดับไฟตึกสูง (ดาว์นโหลด)

● การโจมตีไฟด้วยสายสูบ (ดาว์นโหลด)
● การเขียนแผนดับเพลิง (ดาว์นโหลด)
● อุบัติเหตุในการทำงาน (ดาว์นโหลด)
 แนวทางสู่มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย (ดาว์นโหลด)
เทคนิคการฝึกอบรมความปลอดภัย (ดาว์นโหด)
หยุด...แร่ใยหิน (ดาว์นโหลด)
● พื้นที่อับอากาศ (ดาว์นโหลด)
● วัดความไวไฟของสารไวไฟ (ดาว์นโหลด)
● อุปกรณ์กู้ภัยแนวดิ่ง (ดาว์นโหลด) 
● สวมใส่และใช้งาน SCBA  (ดาวน์โหลด)  
● ทำงานคนเดียว...อันตราย  (ดาวน์โหลด)  
● ระบุอันตรายจากถังบรรจุ (ดาวน์โหลด)  
● การ์ดนิรภัยเครื่องมืองานไม้ (ดาวน์โหลด) 
● อย่าลดหรือปลดการ์ดเครื่องจักร (ดาวน์โหลด) 
● Zero Quality Control (ดาวน์โหลด) 
● หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดปรับแต่งได้ (ดาวน์โหลด) 
● ระบบท่อยืนและสายสูบดับเพลิง (ดาวน์โหลด) 
● การวิเคราะห์อันตรายจากงาน (ฉบับแก้ไขใหม่) (ดาวน์โหลด)
● กฎความปลอดภัยนักดับเพลิง : 2in/2out (ดาวน์โหลด)
 
● เทคนิคนักดับเพลิง :  ทักษะ 10 วิธี การเอาตัวรอด (ดาวน์โหลด)
 
● ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานสายพานลำเลียงพัสดุ (ดาวน์โหลด)
 
 มาตรฐานดับเพลิงแห่งอเมริกาเหนือ (ดาวน์โหลด) 
 เครื่องช่วยหายใจระบบวงจรปิด (CCBA) (ดาวน์โหลด) 
● หน้ากากตัวกรอง (ดาวน์โหลด)
● ดับเพลิงไฟฟ้าแรงสูง (ดาวน์โหลด)
● Flashback การป้องกันไฟย้อนกลับในงานเชื่อม (ดาวน์โหลด)
● แบบทดสอบทัศนคติเซฟตี้ (ดาวน์โหลด)

● ความปลอดภัยในงานเชื่อม (ดาวน์โหลด)
● อัคคีภัยและการระเบิดจากสารไวไฟ
(ดาวน์โหลด)
● ระดับการป้องกันของชุดปฏิบัติงานสารเคมี (ดาวน์โหลด)
● มาตรฐานรองเท้านิรภัย ANSI Z41.1-1991-1999 Reversion (ดาวน์โหลด) 
● ความปลอดภัยในการใช้ฟอร์กลิฟต์ (ดาวน์โหลด)
● เครื่องช่วยหายใจ (ดาวน์โหลด)
● ทฤษฎีการดับเพลิง...สู่พื้นฐานงานดับไฟ (ดาวน์โหลด)
● เทคนิคนักดับเพลิง : การอ่านควันไฟ (ดาวน์โหลด)
● อุบัติเหตุจากการใช้ฝอยน้ำแรงดันสูง (ดาวน์โหลด)
การป้องกันอุบัติเหตุรถฟอร์กลิฟต์ (ดาวน์โหลด)
การสอบสวนอุบัติเหตุ (ดาวน์โหลด)
มาตรฐานฝักบัวและที่ล้างตาฉุกเฉิน (ดาวน์โหลด)
● การใช้น้ำดับเพลิงสไตล์อังกฤษ (ดาวน์โหลด)
● เผยความจริง : โฟมไฟ A
(ดาวน์โหลด)

                                

 
 
 

Volume 156
AUGUST - SEPTEMBER 2021 
  - คนบินดับไฟแห่งนครดูไบ
- มาตรฐานสารเคมีเปียก (Wet Chemicals)
- ระบบสารดับเพลิงแฝด (Twin-Agent System)
- ถุงมือนิรภัยป้องกันอันตราย (Safety Gloves)
- ระบบระบุการเคมี GHS (Globally Harmonized System)


 
      *** วิธีการดาวน์โหลด
 1. คลิกขวาที่ลิ้งค์ที่ต้องการจะดาวน์โหลด
 2. Save Target As...
 3. เลือก Folder ที่เราต้องการจะ save >>> กด save
ข่าว บทความ สมัครสมาชิก สั่งซื้อนิตยสารเก่า อัตราค่าโฆษณา ติดต่อ Safety Life